A. B. S. "Jednou skautem - navždy skautem."

Březen 2015

Český rozhlas Ostrava - Koktejl

31. března 2015 v 19:25 | Rosnička |  Zajímavé odkazy
"Ačkoli jsou mezi námi národní rozdíly, vždy je v tom to skautské - tedy společný základ, zkušenosti a hodnoty. To způsobuje, že si máte o čem povídat třeba i s lidmi z druhého konce světa," rozpovídal se o mezinárodních skautských zážitcích a o skautu obecně Jakub Adámek. Přiblížil také letošní výročí 70. let od popravy skautů, kteří bojovali v protinacistickém odboji a na jejichž památku vznikla beskydská mohyla Ivančena.

► Víte, kdy a kolikrát byl skauting zakázán a opět obnoven? Proč jsou skauti dobrovolníci? Jde dohromady skaut a moderní technologie? Poslechněte si Koktejl s Kubou Adámkem.


Výprava do skautské historie 13.-15.2.2015

21. března 2015 v 15:38 | Míša a Peťa |  Rok 2015
Pátek- Sešly jsme se na autobusáku - Denča,Eliška,Terka,Opička,Klárka,Peťa,Míša,Lea,Esterka,Panda,Špuntík a Denča,Rosňa,Bobeš,Terka.
Jely jsme do Nové Hospody,odtud pěšky do Předotic a na Skaličňák. Pak si každý snědl svoji večeři a šlo se spát.

Sobota- Ráno byl budíček,potom snídaně a hygiena.Potom byla hra na 4 stanoviště - skauting,příroda,zdravověda a vlastivěda. Hra "Peříčka"-běháme v týmech a sbíráme peříčka. Pak šly malý holky s Denčou a Terkou na pole pozorovat stopy,potom je kreslily. Šly jsme za královnou,aby nám podepsala smlouvu. Velký holky si mezitím povídaly o historii skauta. K obědu bylo rizoto,poledňák a hra pim,pang,pong. Hra hoňka,pak velký holky hrály scénku. Příjezd Mirka,blížená,zakreslování zemí do mapy. Pak jsme nosily dřevo na oheň,zpívaly písničky a k večeři měly buřty. Po několika písničkách Rosňa s Bobešem zavolaly,že půjdeme noční stezku. Cestou jsme si měly zapamatovat 19 věcí,které jsme potom zapisovaly. Na konci na nás čekaly velký holky. Pak jsme se převlékly a hajdy na kutě!

Neděle - Ráno budíček,poté snídaně. K snídani byla vánočka a kakao,pak hygiena. Poté jsme se sbalily, uklidily. A vyšli směr Čížová. My jsme však omylem vyšly o 1 hodinu dřív,takže jsme tam hrály nějaké hry. Nakonec vše dobře dopadlo.


Století skautek: Rozkvétání trojlístku… aneb putování za prvními skautkami

8. března 2015 v 15:00 Zajímavé odkazy
Letošní rok se nese mimo jiné na vlně sta let dívčího skautingu, který připomínáme projektem Století skautek. V rámci něj jsme připravili seriál popisující, jak přelomový rok 1915 prožily první skautky, co dělaly, ke komu vzhlížely, jak ostatní nahlíželi na ně a jaké osobnosti se na zrodu podílely a z tohoto kvasu vyrostly.

Na podzim 1914 se na půdě spolku Junák - český skaut začalo jednat o založení dívčího odboru, se kterým počítaly i nedávno přijaté stanovy. Dosavadní organizátorkou dívčího skautingu byla spisovatelka Popelka Biliánová, která již od roku 1912 pořádala letní osady pro dívky a v roce 1914 vydala knížku O dívčím skautingu. Právě s ní začalo jednat vedení spolku o spojení. Ovšem její pojetí představovalo omezenou podobu junáctví, kde například dívky nesměly spát pod stanem, a tak nebylo všem po chuti. Proto souběžně začalo i jiné vyjednávání.

Jeho hlavním hybatelem byl vůdce 2. oddílu a představitel mladé činovnické generace Vašek Jelen. Ve Dvojce vytvořil silnou, dnes bychom řekli roverskou, družinu s rozmanitým programem, do něhož se zapojovaly i sestry členů a jejich kamarádky. Jednou z nich, jejíž oči okouzlily mladého vůdce, byla Vlasta Štěpánová. Ta V. Jelena přivedla ke své bývalé profesorce holešovického lycea a významné propagátorce ženského hnutí A. Berkovcové, aby dívčí skauting zaštítila ona, s čímž po čase souhlasila.

Všichni zájemci o dívčí skauting, tedy nejen P. Biliánová či B. Herbenová, ale i další ženy a muži, se sešli 11. ledna 1915 na Staré rychtě a dohodli zřízení dívčího odboru při spolku Junák - český skaut. Vzápětí poté zvítězil pokrokový směr, když cílem dívčí větve se stalo "povznesení fyzických i morálních sil české ženy prostředky příbuznými skautingu chlapeckému…", tedy i tábořením pod stany apod. V odboru se sdružily i dívky roverského věku, které začaly s pravidelnou skautskou činností, jež je měla v praxi připravit na budoucí vedení dívčích družin. Zároveň se vydávaly na první výpravy se spřáteleným 2. oddílem. A právě v této době, v únoru 1915, otevíráme náš seriál…

Seriál připravil Roman Šantora - Bobo
Století skautek je projektem Skautského institutu a Výkonné rady Junáka, zaštiťuje jej náčelní Junáka Eva Měřínská, koordinátorkou projektu je Aneta Adámková.

Století skautek 1.

3. března 2015 v 12:07 Zajímavé odkazy
V roce 2015 nastane právě 100 let od chvíle, kdy se dívky staly nedílnou součástí skautského hnutí u nás. Je to pro nás příležitost nejen k ohlédnutí se zpět, ale i ke společnému zamyšlení nad rolí dívek v současném Junáku. Projekt je realizován na zadání Výkonné rady Junáka a probíhá pod záštitou náčelní Junáka Evy Měřínské - Evičky.
Jak se staly dívky součástí skautského hnutí? V jakých zlomových momentech v historii skautského hnutí sehrály klíčovou roli? Které významné skautky se za sto let ve skautském hnutí objevily?
Na tyto a další otázky se pokusí odpovědět projekt Století skautek.

Můžete se těšit na:
- pravidelné příspěvky na Facebooku Skautského institutu
- tematické články ve Skautských časopisech
- výlety a procházky
- konferenci
- Skautské vize s ženskými osobnostmi
- a další...