A. B. S. "Jednou skautem - navždy skautem."

Listopad 2014

Zamotaná morseovka

27. listopadu 2014 v 18:23 | Rosnička |  Šifry
Někdy se může stát, že se dostanete k šifře, která vypadá jako morseovka, ale po jejím vyluštění stále není jasný význam slov a ani písmenek... Prostě je tam něco špatně S vyplazeným jazykem

Ono totiž ten, kdo šifru vytváří, může mít zrovna vtipnou náladu a trochu si s morseovkou pohrát... Klasicky totiž platí, že tečky znamenají krátké slabiky, kdežto čárky znamenají dlouhé slabiky. Například tedy písmeno A zašifrujeme jako .-

Pokud se vám ale stane, že morseovku vyluštíte klasickým způsobem, a vyjde vám směs písmenek, která nedává žádný smysl, nezoufejte Mrkající Můžete zkusit přehodit tečky za čárky a obráceně. Když tedy uvidíte .- zkuste z toho udělat -. a hned je z písmene A, písmeno N. Pokud tenhle proces uděláte s celou šifrou, možná se dopracujete k jejímu správnému významu Usmívající seS morseovkou se ale může stát ještě jedna zábavná věc. Zápis morseovky pomocí teček a čárek je sice klasický, ale poněkud nudný. Mnohem vtipnější je, když místo teček budeme dělat třeba srdíčka, stromečky nebo sluníčka a místo čárek budeme psát smajlíky, trojúhelníčky nebo blesky. Pokud tedy dostanete šifru a uvidíte dva různé obrázky, které se nepravidelně střídají, zkuste si místo jednoho z obrázků představit tečky a místo druhého obrázku představit čárky a potom zkuste šifru vyluštit... Pokud zpráva ani poté nebude dávat smysl, přehoďte tečky a čárky a třeba smysl šifry najdete Usmívající se

Tak a teď tedy hádanka:

ÚžasnýUsmívající seÚžasný / ÚžasnýÚžasnýÚžasný / Usmívající seÚžasnýUsmívající seUsmívající se / Usmívající seUsmívající se / Usmívající seUsmívající seUsmívající se //
ÚžasnýÚžasný / Usmívající seÚžasný / Úžasný / Usmívající se //
ÚžasnýUsmívající seUsmívající se / ÚžasnýUsmívající se / Usmívající se / Usmívající seUsmívající seUsmívající se / ÚžasnýUsmívající seÚžasný / Usmívající seÚžasný //
ÚžasnýUsmívající se / Usmívající seÚžasný / Usmívající seÚžasnýUsmívající seUsmívající se / Usmívající seÚžasný / ÚžasnýUsmívající seUsmívající se///

Mřížka 2

24. listopadu 2014 v 15:00 | Rosnička |  Šifry

Co znamená tahle šifra?? To si hned řekneme Usmívající se K vyluštění této šifry, budeme opět potřebovat mřížku. Je to úplně stejná mřížka jako ta, se kterou jsme se již setkali, jenom s ní budeme pracovat trochu jinak. Jednotlivé chlívečky si očíslujeme čísly 1 až 9.

Když se podíváme na šifru na začátku tohoto článku, vidíme číslo 5. To znamená, že písmeno, které hledáme, se nachází v chlívečku s číslem 5, tedy tam , kde jsou písmena L M N. Hned za velkou číslicí 5 je malé horní číslo 3. To znamená, že třetí písmeno z daného chlívečku je to, které patří do naší šifry. Napíšeme si tedy, že prvním písmenek je N.
Dále vidíme 11. A jaké je první písmeno v prvním chlívečku?? Jsem si jistá, že zbytek šifry si už vyluštíte sami Usmívající se

Mřížka 1

23. listopadu 2014 v 18:16 | Rosnička |  Šifry
Pokud někdy dostanete šifru, která bude vypadat takhle:

narazili jste na jednu z šifer, k jejímuž vyluštění potřebujeme mřížku.

Mřížka vypadá takhle:


Když se podíváme na první část šifry, vidíme

Je to tedy čtverec, který je ohraničen pouze ze dvou stran, a to zdola a zprava. Podívejme se tedy do mřížky, jestli najdeme stejný tvar i tam. Zjistíme, že takový tvar ohraničení tam opravdu je, a to hned v první kolonce, která obsahuje písmena A B C. Je tedy jasné, že naším prvním písmenem, bude jedno z těchto tří. A jak to poznáme?? Jednoduše podle umístění tečky ve čtverečku. Tečka může být buď uprostřed, nebo úplně vpravo, nebo úplně vlevo. Tečka v naší ukázce je umístěná vlevo a na tomto místě se nachází písmeno A, které je tedy naším prvním vyluštěným písmenem.

Stejně postupujeme dál. Hledáme stejně ohraničené čtverečky a podle umístění tečky určujeme, jaká písmena šifra obsahuje. Co je tedy napsáno v naší šifře?? Usmívající se

Hrátky s písmenky

23. listopadu 2014 v 11:34 | Rosnička |  Šifry
Šifrovat můžeme i tak, že vedle sebe napíšeme různá písmena, která budou zdánlivě vypadat, že nedávají žádný smysl. Nicméně opak je pravdou Usmívající se Existuje mnoho různých principů, podle kterých můžeme tyto šifry luštit a často chvíli trvá, než poznáme, který je správný pro danou šifru.

1) Pravděpodobně nejjednodušší je, pokud píšeme jednotlivá slova pozpátku.
Sejdeme se zítra v pět.
EMEDJES ES ARTÍZ V TĚP. (Jednotlivá slova čteme pozpátku, ale celý text jde popořadě zleva.)
TĚP V ARTÍZ ES EMEDJES. (Tady čteme celý text zprava doleva)

2) Dále můžeme číst například každé druhé nebo třeba každé třetí písmeno v šifře. To znamená, že všechna ostatní písmena pro nás jakoby neexistují a my si všímáme jen těch, co zapadají do klíče, podle kterého luštíme. Pro lepší orientaci, si můžeme písmena kroužkovat.
S D E G J U D V E K M L E S A E V U P S A P R K K J U.
B K S U P K D E M U C O I E L D K W N A F Y T.
  • 3) Také můžeme luštit pomocí změny v abecedě. Pokud takovou šifru dostaneme, je tam většinou napsáno, že A=M nebo A=F nebo třeba K=S. Jak na to?? Do první řádky, si napíšeme celou abecedu tak, jak jdou písmena po sobě. Pokud budeme mít zadáno, že A=M, tak poté pod písmeno A napíšeme M a dál napíšeme celou abecedu. Až se dostaneme k Z, začneme znovu od A, dokud nebude pod každým písmenkem jiné pímenko:
A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H CH I J K L

Podle tohoto klíče tedy šifra D F W X Q I R P R F znamená..... PŘIJĎ VEČER Usmívající se
(V šifře je první písmeno D, které leží pod písmenem P. Takže P je první písmeno. )

Takových různých šifer se dají vymyslet desítky a je jenom na vás, jak zprávu zašifrujete Mrkající

Zlatá střední cesta

22. listopadu 2014 v 17:27 | Rosnička |  Šifry
Zadání této šifry vypadá tak, že vlastně vidíme dvě řádky písmen a mezi nimi je jedna řádka volná:

R S N O Z

T U P Q B

K tomu, abychom tuto šifru mohli vyluštit, potřebujeme znát pořadí písmen v abecedě.
Pokud se na písmena podíváme důkladněji, zjistíme, že jsou seřazena přesně pod sebou. Jako první vidíme písmeno R a pod ním T. Tato písmena jsou v abecedě skoro hned vedle sebe. Mezi nimi, se nachází písmeno S, které se právě stává první částí naší šifry. Napíšeme tedy S do řádky pod písmeno R a zároveň nad písmeno T. A postupujeme dál.
Potom je tam písmeno S a pod ním U. A jaké písmeno se nachází v abecedě mezi těmito dvěma písmeny?? Ano, je to T, takže ho zase napíšeme do volné řádky. Takto pokračujeme se všemi dvojicemi písmen a nakonec nám vznikne jedna řádka, která je řešením šifry. Samozřejmě to nemusí být jenom jedno slovo, ale klidně i celé věty.

A jak je to s písmenkem CH?? Vzhledem k tomu, že česká abeceda, narozdíl například od té anglické, s písmenkem CH počítá, tak i my ho v šifrách uznáváme. Pokud ho ale v šifře používáme, je třeba mezerou označit, zdali se jedná o CH nebo o C a H stojící vedle sebe Usmívající se

Úžasný Úžasný Úžasný Úžasný

Chyšky 24.-28.11.2014

16. listopadu 2014 v 12:26 | Rosnička |  Rok 2014
Nastal podzim a my jsme se již podruhé v tento čas vydaly na prodlouženou pětidenní výpravu. Tentokrát ale byla speciální, protože jsme se vydaly hledat druhý artefakt. V pátek se na vlakovém nádraží sešly: Denča M., Eliška, Klárka, Elenka, Estherka, Peťa, Míša, Kiki, Terezka - Panda a Rosnička. Vlakem jsme dojely do Milevska a odtud jsme se pěšky vydaly k supermarketu. Rozdělily jsme se na dvě skupiny a šly jsme nakupovat potraviny na celý víkend. Nejdříve šla první skupina a dostala seznam pěti věcí, které měly přinést do našeho nákupního vozíku. Mezitím druhá skupina hlídala venku krosny a potom se skupiny vyměnily. Když jsme naplnily vozík a zaplatily, naskládaly jsme nákup i krosny do tří aut. Z Milevska jsme se totiž do Chyšek vydaly autama s Rosničky Kubou a jeho kamarády Michalem a Tůrou. Vysadily nás přímo v Chyškách před farou, která se na 5 dní stala naším domovem. A to zároveň nejluxusnějším domovem, který jsme kdy obývaly Smějící se Velké holky se usídlily v menší místnosti a malé holky ve větší místnosti, kde jsme si vytvořily i provizorní jídelnu. Později se k nám přidala i velká Terka s Terkou M., které přijely autem. Večer už jsme se jenom navečeřely a ulehly do spacáčků. V místnosti malých holek, se na zdi promítala pohádka na dobrou noc - Lotrando a Zubejda.


V sobotu ráno jsme se probudily do velmi mlhavého dne. Nasnídaly jsme se, sbalily batůžky na jednodenní výpravu a vydaly se na výlet. Z Chyšek jsme vyrazily směr Hrachov a odtud jsme pomalu pokračovaly k Nálesí. Cestou jsme ale odbočily na mýtinku k lesu, kde jsme vybraly správné místo na provizorní ohniště. Místo jsme ohradily kameny a nanosily nějaké dříví. Vzhledem k tomu, že bylo všude mokro, bylo štěstí, že Terka s Rosničkou připravily a vzaly nějaké suché dříví z fary. Jinak bychom se oběda pravděpodobně nedočkaly. Když se nám ohýnek pěkně rozehřál, napíchly jsme buřty na vyrobené opékáky a každá jsme si připravily svůj oběd. Oheň hodně čoudil, a tak bylo štěstí, že byla v okolí velká mlha, protože jinak bych se hodně bála nějakého aktivního myslivce Usmívající se Po jídle jsme pečlivě uklidily stopy po našem krátkém "táboření". Nikdo by nepoznal, kde jsme ještě před chviličkou měly ohniště. A vydaly jsme se dál na cestu, směrem do Obděnic, kde měla stát jakási stará tvrz. Procházely jsme vesnici křížem krážem, ptaly se kolemjdoucích, avšak tvrz nikde. Usoudily jsme, že jí asi musely přestěhovat Usmívající se Cestou jsme za plotem viděly pejska, který z nás měl obrovskou radost a nebýt toho plotu, určitě by se s námi rád vydal na cestu. Bohužel nemohl. Na chvíli jsme zašly na dětské hřiště a najednou jsme viděly, jak se k nám zdálky řítí onen pejsek. Asi našel nějakou díru v plotě a už pelášil za námi. Nechal se hladit a drbat, ale když mu Terka dala zbylý buřt, nabral čáru a už jsme ho neviděly. No nic, vydaly jsme se zase dál na Radešice. Cestou jsme procházely mezi dvěma ohradama s krávama a jedna z nich nás viděla opravdu velmi nerada. Vypadala, že by chtěla prorazit ohradník a vrhnout se na nás. Měly jsme strach, a proto jsme se klidně, ale rychle snažily dostat z jejího dohledu. Vše se nám podařilo, ale zkušenost s naštvanou krávou nám určitě zůstane. Dál jsme šly po nějakých cestách, které nebyly úplně naplánované, motaly jsme se přes lesy a louky, nicméně všechno dobře dopadlo a my jsme se úspěšně dostaly zpátky do Chyšek. Převlékly jsme se do suchého oblečení, vzaly jsme si ešusy a vydaly jsme se na večeři. Na jídlo nás totiž pozvala Kubovo babička. Pochutnávaly jsme si na domácí bramboračce a dokonce nám napekla spoustu domácích buchet na nedělní snídani. Večer jsme hrály nějaké hry a poté se opět promítala pohádka na dobrou noc - tentokrát Kouzla králů.


V neděli jsme k snídani snědly všechny buchty - makové, tvarohové a marmeládové - a poté jsme se opět vydaly na procházku. Šly jsme se podívat na ohradu s jeleny evropskými. Potom jsme procházely kolem kostela, kde zrovna začínala nedělní mše. Nabídla jsem dětem, že kdo chce, může se jít se mnou na chvíli podívat do kostela a kdo ne, může zůstat venku s Terkou. Nakonec se všichni rozhodly, jít dovnitř. Na mši jsme zůstaly asi 10 minut, ale poté jsme se musely vydat dál, protože na nás čekal další program. Odebraly jsme se ke kamarádovi Rosťovi, kde jsme se byly podívat na zvířátka. Hladily jsme si prase domácí, které mělo fakt velké uši Usmívající se, koukaly jsme samozřejmě na králíky a Rosťa nám přinesl úkázat malé, žluté kachňátko, které jsme si mohly pohladit. Šly jsme se podívat ještě na voliéry a různými papoušky a potom nás Rosťa seznámil se svými dvěma psy. Předháněly se kdo dřív přinese hozený klacek a předváděly nám spoustu dalších kousků. Velké holky se odebraly zpátky na faru a s malýma jsme se ještě šly podívat na koně. Na oběd jsme šly znovu k babičce, která nám uvařila frankfurtskou polévku a výborné bramboráky. U oběda nás přišel pozdravit i Kubovo tatínek. Elenka se ho zeptala, jestli neví, zda někdy v Chyškách nebylo někde nějaké indiánské posvátné místo. Tatínek nám pověděl, že jedno takové místo by v Chyškách bylo. Jmenuje se to tam Na Pekle a není to vůbec daleko. Rozhodly jsme se, že se tam později vydáme. Po obědě jsme se šly podívat na ohradu s daňky a jeleny sika a ještě jsme blbly s Kubovo psy Anďulou a Tracynou. V neděli odpoledne se k nám také přidala Terezka S. V neděli se v Chyškách hrál také fotbal a my jsme byly pozvané od Tůry a Michala. Všichni se chtěly jít podívat, a proto jsme se vydaly na fotbalové hřiště, u kterého bylo i malé dětské hřiště, takže si každý našel zábavu. K večeři jsme si vařily zelňačku. Velké i malé holky si polévky vařily sami a obě dopadly více než na výbornou. Máme v oddíle moc šikovné kuchařky, tak doufám, že vám to doma ukážou Usmívající se Večer jsme zase hrály hry a promítla jsem pohádku Tajemství staré bambitky.


V pondělí jsme posnídaly chleba s máslem a se šunkou. Celé dopoledne bylo vyhrazené pro vymýšlení scének, jako poděkování pro babičku. Po velkých neshodách nakonec velké i malé holky připravily scénky zvlášť. Já pevně doufám, že příště půjde všechno mnohem snadněji Mrkající K obědu jsme u babičky dostaly kuřecí vývar a lívance. Mňam ty byly, ještě teď se olizuju S vyplazeným jazykem Po obědě jsme babičce a dědečkovi přehrály naše scénky. Scénka malých holek byla o cestě na hory, při které se přihodilo spoustu nenadálých situací. Scénka velkých holek byla o pečení buchet a byla doplněná zpěvem písničky. Scénky sklidily velký úspěch. Potom už ale nastal ten správný čas na cestu do Pekla. Našly jsme tajemnou skálu a objevily jsme v ní výklenek, ve kterém byla dřevěná krabička a v ní starý recept na hnětýnky. Moc moudré jsme z toho nebyly, ale časem záhadu určitě vyřešíme. Zbytek odpoledne jsme věnovaly úklidu a hrám. K večeři jsme měly skautské rizoto a poté jsme se rozdělily na 4 týmy (dva týmy malých, jeden tým velkých holek a Rosnička s Kubou). Hrály jsme hru Activity a po tvrdém boji vyhrály velké holky.


V úterý jsme se konečně probudily do sluníčkového dne, ale bohužel také nastal den našeho odjezdu. Zabalily jsme si věci do krosen, pořádně uklidily celou faru a daly poslední Bobovo kolečko. Každý z nás vybral jednu věc, která se mu na výpravě nejvíce líbila. Velký úspěch sklidila samozřejmě všechna možná zvířátka, babiččina kuchyně i návštěva kostela. Do Milevska jsme se dostaly opět autama s Kubou, Tůrou a Rosťou. Z milevska jsme jely vlakem a dokonce zadarmo Usmívající se Neměla jsem dostatek drobných na zakoupení jízdenky ve vlaku a strojvedoucímu se zasekla technika, takže jsme "bohužel" nemohly zaplatit. V Písku jsme zašly do Tesca, kde jsme za ušetřené peníze nakoupily bohatý oběd. V klubovně jsme si uvařily těstoviny s omáčkou a strouhaným sýrem a hrály Ligretto a Šiky-Miky. Poté jsme se oblékly do krojů a odebraly se k pomníku Tomáše Garrigua Masaryka na Mírové náměstí, kde se odehrál pietní akt u příležitosti založení Československé republiky. Jsem na náš oddíl moc pyšná, účast byla velká a sklidily jsme velký úspěch. Naše fotka byla dokonce na titulní straně Píseckých postřehů. Ovšem pochybuji o profesionalitě onoho fotografa, jelikož kdokoli z našeho oddílu, by vyfotil lepší fotku Smějící se

http://www.jcted.cz/pisecke-postrehy/i-v-pisku-oslavili-vznik-ceskoslovenska/

Po této slavnostní události jsme se rozloučily a odebraly do klubovny, kde si nás vyzvedly naši rodiče.

Raz dva tři ahóóój

Okresní sraz skautů 27.9.2014

2. listopadu 2014 v 15:59 | Špuntík |  Rok 2014
Dne 27.září jsme se setkali u knihovny a potom jsme čekali na autobus a už jsme vyjeli a byli jsme tam a šli jsme kousek pěšky až jsme tam byli v tábořiště se jmenovalo Ovčín. Připravilo to středisko Oheň života nejdřív jsme si našli strom na batohy a zahráli jsme si hru slovo a byl nástup a vysvětlili nám hru a rozdělili nás do skupin a vymysleli jsme si názvy jako třeba nitky, 12 statečných. A určili nám číslo a čas kdy máme vyrazit tak vycházeli a byli tam různá stanoviště třeba vrazit sekeru na čáru a když je všechny splnil tak jsi rychle běžel do tábora a mohli jsme si dát párek nebo buřta a snědli jsme si ho a měli jsme pár minut odpočinek a byl nástup a byla zase nějaká hra. A řekli nám abychom šli na velkou louku byli jsme dvě půlky a vysvětlili nám to a potom jsme si určili kdo bude obchodník šermíř hlídač toho bydliště a každý měl šatek . A ten šátek měl za pasem a když a mu někdo vzal šátek tak nu musel dát svojí surovinu a byli různé stanoviště a byli tam úkoly aby si získal tu surovinu a byli různá období jako třeba hladomor . A potom jsme šli zpátky do tábořiště a měli jsme pár minut a byl nástup a vyhlášení hlavní hry a tamtu kterou jsme hráli před pár minutami a potom jsme se začali balit a potom jsme hromadně vyšli až kde jsme vystoupili. A byl tam autobus a ten nás odvezl ke knihovně kde čekali některé maminky nebo tatínkovéa někdo ještě čekal a já (Špuntík) jsem tam byl poslední a proto jsem dostala tuto kroniku.