A. B. S. "Jednou skautem - navždy skautem."

Září 2014

Den upálení mistra Jana Husa - 6.7.

30. září 2014 v 15:07 | Rosnička |  Státní svátky ČR
6. červenec je dnem, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa. Bylo to na církevním koncilu ve švýcarské Kostnici v roce 1415. Tehdy byl Jan Hus po několikaměsíčním věznění odsouzen jako kacíř a krutě popraven. Odmítl totiž odvolat své učení o nápravě církve, která tehdy zažívala obrovský morální úpadek. Husova smrt však ještě zesílila vliv jeho myšlenek a vyústila až v husitskou revoluci. V roce 1999 byl mistr Jan Hus označen za reformátora církve samotným papežem Janem Pavlem II. Ten tehdy i veřejně politoval jeho upálení.

V současnosti je 6. červenec také českým státním svátkem. Mistr Jan Hus nebyl jenom velkým náboženským myslitelem, zasadil se také o vývoj českého jazyka. Právě jeho reforma českého pravopisu je spojována s odstraněním spřežek a zavedením diakritiky (háčků a čárek).

Život mistra Jana Husa

Jan Hus se narodil kolem roku 1370 v Husinci u Prachatic. Vyučoval na pražské univerzitě (od roku 1398) a posléze se stal i jejím rektorem. V roce 1400 byl vysvěcen jako římskokatolický kněz a od roku 1402 působil jako kazatel v betlémské kapli.
Jan Hus se ve svých kázáních inspiroval učením reformátora Johna Wycliffa. Ostře kritizoval poměry v církvi, která se obohacovala prodáváním odpustků. Upozorňoval na morální úpadek církve a hledal řešení k její nápravě.

To vedlo až k tomu, že arcibiskup prohlásil Husa za kacíře, posléze na něho byla uvalena kladba. Pod hrozbou zákazu konání bohoslužeb odešel Jan Hus do Kozího Hrádku a začíná kázat pod širým nebem. Jan Hus za svůj život vydal několik klíčových teologických spisů, mj. s názvy Knížky o svatokupectví, Postilla nebo Výklad viery, Desatera a Páteře. V roce 1414 Jan Hus odjíždí hájit své názory na církevní koncil do Kostnice. Spoléhá přitom na ochranu císaře Zikmunda, který ho však zradil. Ve vykonstruovaném procesu několikrát odmítá odvolat své učení. Nakonec je odsouzen a 6. července 1415 upálen na hranici před hradbami Kostnice. Jeho popel byl vysypán do řeky Rýn, aby jeho ostatky nemohly být uctívány.Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje - 5.7.

30. září 2014 v 15:02 | Rosnička |  Státní svátky ČR
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, vzpomíná na příchod křesťanství a vzdělanosti do českých zemí, který je s postavami obou učenců spojován. Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj (často označovaní jako bratři ze Soluně) přišli na Moravu s cílem šířit křesťanství mezi lidem (na Velkou Moravu dorazili zřejmě na jaře 863). Stalo se tak na základě prosby knížete Velké Moravy, Rastislava, adresované byzantskému císaři Michaelovi III. Ta obsahovala žádost o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby ve slovanské řeči a položili tak základ vlastní, na západních biskupstvích nezávislé církvi.
Konstantin k tomuto účelu vytvořil speciální nové písmo (hlaholici) a společně s bratrem přeložili do staroslověnského jazyka liturgické knihy. Jednalo se o klíčové části Bible, dále o soubor právních norem (Zákon sudnyj ljudem) a veršované skladby (Proglas). Své učení obhájili i před papežem Hadriánem II., který jim dokonce při návštěvě v Římě vyšel vstříc před brány města. Konstantin následně zemřel v jednom z řeckých klášterů v roce 869. Metoděj byl ten samý rok jmenován moravsko-panonským arcibiskupem a vrátil se zpět na Velkou Moravu, kde dokončil překlad Písma svatého. Těsně před svou smrtí jmenoval svým nástupcem Gorazda. Po Metodějově smrti (885) však nechal kníže Svatopluk žáky obou bratrů vyhnat ze země a Gorazda uvěznit. Někteří z odejitých žáků našli útočiště v Čechách a jiní v Polsku či Bulharsku.
Papež Jan Pavel II. prohlásil oba bratry v prosinci roku 1980 za spolupatrony Evropy.


Den vítězství - 8.5.

30. září 2014 v 14:51 | Rosnička |  Státní svátky ČR
Na 8. květa připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy. Právě 8. května roku 1945 byla ukončena 2. světové války. Stalo se tak díky kapitulaci (odstoupení) Německa. Pokud se podíváme do dějin tehdejšího Československa, tak 5. května vypuklo na základě celoevropských událostí pražské povstání. O 3 dny později - 8. května byla podepsáno příměří a ústup jednotek Wermachtu z našeho území. Za období socialismu jsme tento den slavili až 9. května, kdy byla osvobozena Praha Rudou armádou, ale v porevolučních dějinách naší země, se tyto oslavy přesunuly zpět na datum 8. května, neboť dnes již víme že část naší země osvobodili Američané. Například Písek byl osvobozen americkou armádou a u základní školy T. G. Masaryka se nachází pomníček, kde se každoročně 8.5. konná vzpomínková akce.


Svátek práce - 1.5.

30. září 2014 v 14:19 | Rosnička |  Státní svátky ČR
Svátek práce, neboli První máj, je mezinárodní dělnický svátek, který se slaví od roku 1890. Většina lidí má tento den spojený se socialistickou propagandou komunistického režimu. Na Prvního máje se pořádaly bohaté průvody městy, doplněné o tribunální přednesy čelních představitelů komunistické strany. Účast zde byla povinná a "fasovaly" se transparenty a mávátka na podpis. V průvodu byly zastoupeny jak děti ze škol, tak podniky a různé organizace, např. Červený kříž apod. Tradiční prvek oslav socialistického prvního máje tvořila mávátka, transparenty, pugety šeříků a samozřejmě alegorické vozy. V porevolučních dobách, tj. po roku 1989 se oslavy prvního máje hromadně nekonají, ale obvykle je využívají politické strany ke svému zviditelnění.


Velikonoční pondělí

30. září 2014 v 14:03 | Rosnička |  Státní svátky ČR
Velikonoce jsou nevýznamnějším křesťanským svátkem v roce a mají dlouholetou tradici. Velikonoce nemají v našem kalendáři stálé datum, jsou vypočítávány právě podle "velké noci" kdy byl Kristus vzkříšen. Celé velikonoční období trvá 50 dní od Velikonoc do tzv. Letnic, přičemž pro většinu z nás znamená oslavu Velikonoc pár dnů volna navíc, které jsou s jejich oslavou spojeny. Celý velikonoční týden: Modré (někdy žluté pondělí), Šedivé úterý, Popeleční středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, Boží hod velikonoční (připadá vždy na neděli), Velikonoční pondělí. Právě k Velikonočnímu pondělí se vážou tradice, které zná každý z nás. Nejčastější je pletení pomlázek a barvení vajíček. Většinou chodí na koledu chlapci a vyšupávají dívky "aby neuschly". A v některých koutech naší republiky se jednou za 4 roky tato tradice obrací a chodí šupat dívky - jedná se o přestupný rok. Další tradicí koledy je polévání vodou a samozřejmě ta nejpříjemnější část - obdárovávání. Tradiční malovaná vajíčka - kraslice v dnešní době často nahrazují čokoládová vejce či různé sladkosti a v neposlední řadě i něco na zahřátí.

Den obnovy samostatného českého státu - 1.1.

30. září 2014 v 13:48 | Rosnička |  Státní svátky ČR
První den nového roku slavíme státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu. Pro mnoho lidí je tento den (ostatně jako mnoho jiných státních svátků) pouze dnem, kdy je volno, nemusíme tedy ani do školy, ani do práce. Nicméně tento den je velice důležitý v historii českého národa. V roce 1993, právě 1.1., došlo ke vzniku samostatného českého státu. Vznikla Česká republika, která je pokračovatelkou státu, který existoval od 23.4.1990 do 31.12.1992 - Česká a Slovenská Federativní Republika (ČSFR). Od 1.1.1993 tedy existuje Česká republika.
1.1. tedy oslavujeme vznik samostatné České republiky, ale je to také svátek, který je nazýván Nový rok. Většina lidí využívá tento den pro procházky zimní krajinou, návštěvy příbuzných a k obědu míváme čočku. Lidové zvyky totiž říkají, že na Nový rok bychom na stole neměli mít nic rychlého nebo létavého, aby nám štěstí neuteklo nebo neulétlo. Právě proto je vítaná čočka, která svým kulatým tvarem připomíná peníze, které by v budoucím roce měla přinést.
S Novým rokem je také spjato známé pořekadlo: "Jak na Nový rok, tak po celý rok." V tento den bychom tedy měli mít doma uklizeno a hlavně bychom k sobě měli být milí a hodní. Pokud totiž budeme šťastní na Nový rok, nemělo by se nám štěstí vyhýbat ani v celém novém roce.

5. TÁBOROVÝ DEN - odpoledne

28. září 2014 v 10:34 | Adriana a Elenka |  TÁBOR 2013
Po poledňáku přišly kněžny a povídaly jsme si o správném chování. Když kněžny odešly, přišla Rosňa a řekla, že budeme hrát Lidské člověče nezlob se a rozdělila nás na dva týmy. První tým byl Terka, Denča, Špuntík a Elenka. Druhý tým byl Adriana, Eliška, Esther, Kačka a Leo. Po chvíli byl výsledek 3:3 a tak to bylo nerozhodně, pak Rosňa pískla svačinu. K svačině byla bluma nebo vánočka. Po svačině nás Idžezi pozvala na jogu a pak na meditaci. Samozřejmě nikdo z nás všech nemohl odmítnout. Po chvíli meditování začalo mrholit, a tak ten, komu byla zima, mohl odejít do tábora. Potom jsme ještě hrály Černé historky a pak Rosňa řekla, že se máme jít převléct do krojů a přesunout se do rokle ke slavnostnímu ohni. Ten zapalovala Denča a Kačka si složila svůj světluškovský slib. Po gratulaci všech členek Bobeš prohlásila, že slavnostní oheň končí a bude pokračovat normální táborový oheň. Převlékly jsme se z krojů, vzaly si věci k ohni a tam jsme opékaly buřty a zpívaly písničky. A to byl poslední táborový večer.

5. TÁBOROVÝ DEN - dopoledne

28. září 2014 v 10:24 | Špuntík |  TÁBOR 2013
Rosnička nás probudila v 8:00 a několik lidí využilo právo Onech. Potom byla snídaně, při které jsme jedli vánočku s kakaem. Pak přišel Kuba s Ondrou a vysvětlily další hru a začaly jsme jí hrát. Nejdřív vyběhl do bludiště z provázků první a ten měl najít vlaječku a tam si utrhnout své jméno nebo přezdívku a potom musel najít cíl. V cíli se zapsal získaný čas a Ondra ho zapsal. K obědu bylyrůžové uhlířské těstoviny a proběhlo vyhlášení výsledků - 1. místo - Adriana, 2. místo Eliška, 3. místo Leo. Estherka dostala diplom za vysvobození Elenky a Elenka diplom za to, že měla jednoznačně nejdelší čas.

5. TÁBOROVÝ DEN - velmi brzy ráno

28. září 2014 v 10:13 | Eliška |  TÁBOR 2013
Rosnička násprobudila v 00:15 ráno. Vlastně ne všechny, ale jenom nás velký, tzn. Elišku, Terku, Denču a Adrianu. Měli jsme se dobře obléknout. Byly jsme vyslány na pole k velkému stromu. Měly jsme ale jen dvě baterky, tak to šlo těžko. U stromu byly naše kroje a dopis, který říkal, že se s nimi máme vrátit do tábora. U staré chaty byl dopis číslo 2 - máme se obléct do krojů a jít do rokle. Myslely jsme, že prohodíme pár slov s vedoucíma, a že půjdeme spát, a tak jsme se neoblékly. Šly jsme do rokle. V rokli jsme viděly všechny členky tábora, vedoucí, Skautskou stezku a českou vlajku. Všechny byly v krojích nebo ve skautském tričku. Tak jsme se i my rychle převlékly a šly k ohni. Rosnička nám řekla, že už jsme zralé na skautký slib a že je to náš den. Tak jsme si ve čtvrt na dvě ráno složily skautský slib. Potom jsme šly spát a další noční probuzení už nenastalo. Dobrou noc a dobré ráno :-)

4. TÁBOROVÝ DEN

28. září 2014 v 10:04 | Eliška |  TÁBOR 2013
Po krátké (alespoň pro mě) a "krásné" noci v nové chatě, následovala Terky rozcvička. Po ní byl k snídani chleba s paštikou a čaj. Následoval tradiční nástup v krojích. Vlajková četa - Leo a já - vztyčila českou vlajku. Zazněla pomotaná skautská hymna a správná česká hymna. Následovalo Bobovo kolečko (kvůli včerejšímu špatnému počasí nebyl ani oheň). Kačenka s Bobšem šly do lesa na chrastí, malý holky pracovaly v lese a velký holky plnily barely vodou. A nakonec Elenka štípala dříví s Ondrou u kuchyně a služba v kuchyni pracovala "překvapivě" v kuchyni. V morseovce zaznělo "O" jako svačina :-) a byly broskve. Služba s Kačenkou nanosily vodu do kuchyně. Začala jsem psát kroniku.
Nás velký si odvedla Metufer na hráz, kde jsme do vody házely kameny. Metufer z našich hodů vyvěštila nový artefakt, se kterým jsme šly za Idžezi. Vylosovaly se jména Merita a Pereta. Takže tyto holky nesmí 3 hodiny promluvit. Náhradník jsem bohužel já. Mumie řádila nakadibudkách. toaleťák je všude... Holky statčně drží jazyk za zuby, i když je Ondra rozptyluje. K obědu je rizoto. Denisa ŘEKLA Ester, aby si umyla ruce, a tím se prořekla. Takže mlčím já místo ní. Šla jsem na chrastí, abych sisplnila právo Onech, zatímco ostatní buď myly nádobí nebo si hrály. Kuba odjel na otočku do civilizace vyhodit odpadky a tak. Hraje se Twister, lakros nebo se jen tak odpočívá. Potom jsme šly válet sudy ze svahu na karimatkách,ale tam jsem to úplně zkazila. Jak jsem se kutálela, tak jsem vykříkla "Fuj!", a tak mám půl hodiny navíc. Potom se Denče juniorce vyndavalo klíště a já u toho zase něco řekla. Zaplétaly jsme si nehty a lakovaly nehty. Pak se hrále hra Úklid pokojíčku. K svačině byl domácí nebo táborový lipánek. Znovu jsme hráli Úklid pokojíčku a pak se zjevila Sinufer a Idžezi. Já s Denčou jsme měly napsat, co si myslíme o skautingu. Byl to "trest" za to, že jsme se prořekly.
Kuba dorazil zpět do tábořiště a s Ondrou připravují lana v lese. Malý holky dostaly úkol od Sinufer, a to připravit si dříví, zapálit oheň a udržet ho. My velký máme volný program. Následuje večeře - brambory na šlupačku s mlékem. V 19. hodin byl nástup v krojích a když jsme seděly u ohně, přijela Mirka s Bobem.
Zazpívaly jsme pár písniček, hrály Kanibaly a přišla Idžezi se zbylou částí zaklínadla. Složily jsme ho dohromady a rozhodly jsme se pronést ho o půlnoci. Pak přišla Idžezi a řekla, že je čas zničit mumii. Zaříkávadlo jsme musely pronést velmi nahlas dokonce dvakrát, aby fungovalo. Jen co jsme to dořekly, vypukl ohňostroj "slávy". Mumie vybuchla a my jsme jí zničily. Ohňostroj byl žlutomodrý v barvách Egypta. KRÁSA! Šly jsme si čistit zuby a na budku. Špuntík volala z kadibudky "Pomooc!" páč nemohla najít baterku. A víte kde byla? Vevnitř! Víte od čeho je špinavá? Tak to si radši domyslete... Terka jí vyndala hráběma a šlo se spát.
Zatím tisbahu!